Takster

Takster

Takstar frå 1. februar 2017

Alle prisar inkludert 10 % mva.

Bil opp til 6m

Full pris: Kr 96,-

Med rabatt: Kr 48,-

Bil opp til 7m

Full pris: Kr 190,-

Med rabatt: Kr 95,-

Bil opp til 8m

Full pris: Kr 220,-

Med rabatt: Kr 110,-

Bil opp til 10m

Full pris: Kr 284,-

Med rabatt: Kr 142,-

Bil opp til 12m

Full pris: Kr 316,-

Med rabatt: Kr 158,-

Alle over 12m

Full pris: Kr 358,-

Med rabatt: Kr 179,-

Motorsykkel

Full pris: Kr 54,-

Med rabatt: Kr 27,-

Elbil

Full pris: Kr 96,-

Med rabatt: Kr 48,-

Vaksne

Full pris: Kr 36,-

Med rabatt: Kr 30,-

Born

Full pris: Kr 18,-

Med rabatt: Kr 15,-

Honnør

Full pris: Kr 18,-

Med rabatt: Kr 18,-

Verdikort

Verdikortet kan nyttast på tvers av ferjeselskap, og i alle samband som er omfatta av ordninga. Kortet vert kjøpt på ferja,og framtidig påfylling må gjerast hjå ferjeselskapet som har utstedt kortet.
Verdikort for personar kr 350,- 17% rabatt (Honnør – 0% rabatt)
Verdikort for køyretøy inntil 8 mtr kr 3.300,- 50% rabatt
Verdikort for køyretøy mellom 8 – 17 mtr kr 13.200,- 50% rabatt
Verdikort for køyretøy over 17 mtr kr 25.000,- 50% rabatt

Ved bruk av verdikort for køyretøy vert det gitt 17 % rabatt på personbillett for vaksne og barn.

Depositum kr 100,-

Verdikort – Osterøykortet

Verdikortet kan kun nyttast på sambandet Valestrand – Breistein.
Verdikort for personar kr 800,- 17% rabatt (Honnør – 0% rabatt)
Verdikort for køyretøy kr 800,- 40% rabatt.

Depositum kr 100,-

Elbilar betalar vanleg takst frå 1. jan 2016

Trafikken med elbilar på sambandet har hatt ei så stor auke at Osterøy Ferjeselskap AS ikkje lenger kan subsidiera billetten. Som kjent får ikkje selskapet støtte frå det offentlege.

Her er våre stopp