Takster

Takster

Takstar frå 1. januar 2018

Alle prisar inkludert 12 % mva.

Bil opp til 6m

Full pris: Kr 98,-

Med rabatt: Kr 49,-

Bil opp til 7m

Full pris: Kr 190,-

Med rabatt: Kr 95,-

Bil opp til 8m

Full pris: Kr 224,-

Med rabatt: Kr 112,-

Bil opp til 10m

Full pris: Kr 289,-

Med rabatt: Kr 145,-

Bil opp til 12m

Full pris: Kr 322,-

Med rabatt: Kr 161,-

Alle over 12m

Full pris: Kr 366,-

Med rabatt: Kr 183,-

Motorsykkel

Full pris: Kr 56,-

Med rabatt: Kr 28,-

Elbil

Full pris: Kr 98,-

Med rabatt: Kr 49,-

Vaksne

Full pris: Kr 38,-

Med rabatt: Kr 32,-

Born

Full pris: Kr 19,-

Med rabatt: Kr 16,-

Honnør

Full pris: Kr 19,-

Med rabatt: Kr 19,-

Verdikort

For kjøretøy i bilgruppe B2 – B4 samt motorsykkel/moped utstedes verdikort med en minste verdi på kr 3 400,-.

For kjøretøy i bilgruppe B5 – B8 utstedes verdikort med en minste verdi på kr 13 500,-.

For kjøretøy i bilgruppe B9 – B10 utstedes verdikort med en minste verdi på kr 25 600,-.

Verdikortet gir rabatt for kjøretøy i samme eller lavere bilgrupper enn det kortet er kjøpt for. Rabatt gis ved bruk, og slik at 50 % rabatt oppnås i forhold til hva enkeltbillett koster.

Ved bruk av verdikort for kjøretøy gis 17 % rabatt på personbillett for voksne og barn.

Verdikort, som er en del av ordningen med nasjonalt ferjekort, kan brukes på tvers av ferjeselskap, og i alle samband som er omfattet av ordningen. Kortet kjøpes på ferjen, og fremtidig påfylling må foretas hos ferjeselskapet som har utstedt kortet.

Depositum kr 100,-

Verdikort – Osterøykortet

Verdikortet kan kun nyttast på sambandet Valestrand – Breistein.
Verdikort for personar kr 800,- 17% rabatt (Honnør – 0% rabatt)
Verdikort for køyretøy kr 800,- 40% rabatt.

Depositum kr 100,-

Elbilar betalar vanleg takst frå 1. jan 2016

Trafikken med elbilar på sambandet har hatt ei så stor auke at Osterøy Ferjeselskap AS ikkje lenger kan subsidiera billetten. Som kjent får ikkje selskapet støtte frå det offentlege.

Her er våre stopp