Takster

Takster

Takstar frå 1. Januar 2019

Alle prisar inkludert 12 % mva.

Billettgruppe

Ferjekort

Osterøy kort

Vipps

Kontant

Kredittkort

Bil opp
til 10 mtr

Kr 57,-

Kr 57,-

Kr 57,-

Kr 57,-

Kr 55,-

Bil fra
10 mtr

Kr 166,-

Kr 166,-

Kr 166,-

Kr 166,-

Kr 166,-

Elbil

Kr 57,-

Kr 57,-

Kr 57,-

Kr 57,-

Kr 57,-

Motorsykkel

Kr 35,-

Kr 35,-

Kr 35,-

Kr 35,-

Kr 35,-

Vaksne

Kr 35,-

Kr 35,-

Kr 35,-

Kr 35,-

Kr 35,-

Born

Kr 20,-

Kr 20,-

Kr 20,-

Kr 20,-

Kr 20,-

Honnør

Kr 20,-

Kr 20,-

Kr 20,-

Kr 20,-

Kr 20,-

Verdikort

For kjøretøy i bilgruppe B2 – B4 samt motorsykkel/moped utstedes verdikort med en minste verdi på kr 3 400,-.

For kjøretøy i bilgruppe B5 – B8 utstedes verdikort med en minste verdi på kr 13 500,-.

For kjøretøy i bilgruppe B9 – B10 utstedes verdikort med en minste verdi på kr 25 600,-.

Verdikort, som er en del av ordningen med nasjonalt ferjekort, kan brukes på tvers av ferjeselskap, og i alle samband som er omfattet av ordningen. Kortet kjøpes på ferjen, og fremtidig påfylling må foretas hos ferjeselskapet som har utstedt kortet.

Depositum kr 100,-

Det blir overgang til autopass, autopasskort fra 01.01.2019. I en overgangsfase kan en bruke dagens kort. For info om autopass se : www. autopass.no

Elbilar betalar vanleg takst frå 1. jan 2016

Trafikken med elbilar på sambandet har hatt ei så stor auke at Osterøy Ferjeselskap AS ikkje lenger kan subsidiera billetten. Som kjent får ikkje selskapet støtte frå det offentlege.

Her er våre stopp